Kateřina Lískovcová

housle

Kateřina Lískovcová

Narodila se v Praze, část dětství prožila v Sušici. Ve čtyřech letech se začala věnovat hře na housle, později i zpěvu a tanci. Jako gymnazistka dosáhla i několika významných sportovních úspěchů v lehké atletice. Na Pražské konzervatoři se stala posluchačkou ve třídě profesora Jaroslava Ruise. V roce 2001 jako členka noneta reprezentovala Konzervatoř v Paříži na Mezinárodním festivalu animovaného filmu. Sólově i se smyčcovým kvartetem dále účinkovala na několika významných koncertech Pražské konzervatoře v Sukově síni pražského Rudolfina.

Po Absolutoriu nastoupila na HAMU, do třídy profesora Lubomíra Malého. Studia zakončila v roce 2011 Magisterským koncertem v Sále Bohuslava Martinů. Klavírní spolupráce se ujal Vojtěch Spurný. Ten také dirigoval orchestr Ensemble 18+, jež interpretku doprovodil při skladbě Nicola Paganiniho -Sonata per la Grand viola.

Zúčastnila se mnoha interpretačních kurzů, např. s dirigenty Ondřejem Kukalem,Vojtěchem Spurným nebo Jakubem Hrůšou. Účinkovala i na masterclassech pod vedením Josefa Suka, nebo Vladimíra Bukače. V roce 2009 úspěšně absolvovala mezinárodní kurzy v rakouském Semmeringu u profesorů Wolfgana Klosse a Herberta Kefera.

Jako orchestrální hráčka vystupovala s Talichovým komorním orchestrem, Českým Národním Symfonickým orchestrem, PKF, nebo Českou komorní filharmonií. V souboru Ensemble 18plus zastávala post 1.violy.

Členkou INFLAGRANTI již byla mezi roky 2007-2013. Z důvodu mateřské dovolené pak spolupráci na plný úvazek změnila na pravidelné hostování. 

 

V současné době m.j. vystupuje s komorním uskupením Michael Hromek Consort, Orchetrem BERG, dále s vlastním duem THE SWANS. Od roku 2017  je první violistkou Ambros Ladies Orchestra. Mimo koncertní aktivity vyučuje v ZUŠ Taussigova hru na housle. 


Hana Vyšínská je v současné době na mateřské dovolené.

Hana se narodila v Roudnici nad Labem. Od roku 1990 žije v Praze, kde se začala věnovat nejprve zpěvu a krátce poté hře na housle. Vystudovala hudební esteticko-výchovné gymnázium a od roku 2005 byla posluchačkou houslové třídy Dany Vlachové (členky Českého tria) na Pražské konzervatoři. Konzervatoř absolvovala v roce 2011. Během studia navštěvovala muzikologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V této době také začala hrát na ozvučené akustické housle a zajímat se o nahrávací techniku. Odtud chyběl už jen krůček k elektrickým houslím.

Zúčastnila se mnoha soutěží, interpretačních kurzů a seminářů. Je vyhledávanou houslistkou. Jako hosta si ji na svůj narozeninový koncert v roce 2012 přizval Vladimír Mišík, nahrávala housle na desky 5P Luboše Pospíšila a Elišky Ptáčkové. Koncertovala s K. Gottem, D. Kollerem, H. Vondráčkovu, M. Davidem, J. Svěceným, V. Mertou, či pod taktovkami J. Bělohlávka, L. Peška a E. Morricone. Několik sezon působila jako koncertní mistr při orchestrálních kurzech v Německu, vedených dánským prof. Hansem Erikem Deckertem. V letech 2005 - 2008 byla dirigentkou letního orchestru Hudební mládeže.

Zájem o zvukovou techniku ji od elektrických houslí dovedl až na FAMU, kde od roku 2011 studuje obor zvuková tvorba. Kromě tria INFLAGRANTI působí v autorské folk-rockové kapele Hromosvod a příležitostně spolupracuje s Českým národním symfonickým orchestrem.

Z populárních houslistů obdivuje především českého průkopníka elektrických houslí Jana Hrubého a německého cross-overového houslistu Davida Garetta.